Títol Descripció Data creació Data modificació
BoxUnion3D   BoxUnion3D Software that performs the union of 3D axis-aligned boxes. 08/11/2013 21/11/2013
ScaleCubeSkeleton2D   ScaleCubeSkeleton2D ScaleCubeSkeleton2D is a software package that computes the L infinity Voronoi diagram, cube skeleton, and scale cube skeleton of orthogonal polygons and PPM images. 13/02/2014 14/02/2014
FreeLing   FreeLing FreeLing es una llibreria que ofereix serveix d'anàlisi lingüística de textos. Els serveis oferts inclouen tokenització, separació de frases, anàlisi morfològica, desambiguació morfosintàctica, anàlisi sintàctica, desambiguació semàntica, detecció i classificació d'entitats, detecció i normalització de dates i quantitats numèriques, etc. 09/07/2013 09/07/2013
Gnank   Gnank Cercador d'horaris de la FIB 12/12/2015 14/12/2015
NiD2010 El sistema NiD2010 - Gestor de Nodes i Dispositius - permet gestionar la connectivitat d'un parc informàtic amb l'ajuda de Netdisco. 22/05/2013 22/05/2013
Aparador   Aparador Producte Plone que implementa un contenidor per a projectes. Permet descriure'ls, mostrar screenshots i distribuir fitxers relacionats amb el projecte. 22/05/2013 22/05/2013
Formació CTTI   Formació CTTI curs de formació en programari lliure per al personal del CTTI 22/05/2013 22/05/2013
Encaixablocs ENCAIXABLOCS és un conjunt de funcions lisp que, treballant en un dibuix AutoCAD, realitzen insercions encadenades d'un bloc 2D [3D] fins a deixar-lo encaixat en un paral·lelogram [paral·lelepípede] prefixat. Més informació a ENCAIXABLOCS.rtf. 22/05/2013 22/05/2013
solBCN solBCN és un editor geomètric 2D basat en restriccions. 22/05/2013 22/05/2013
Sméagol   Sméagol El gestor de reserves 22/05/2013 22/05/2013
PySight   PySight Global forecasting scenario editor 22/05/2013 22/05/2013
Directori del Programari Lliure   Directori del Programari Lliure Directori d'usuaris de programari lliure 30/05/2013 12/06/2013