FreeLing es una llibreria que ofereix serveix d'anàlisi lingüística de textos. Els serveis oferts inclouen tokenització, separació de frases, anàlisi morfològica, desambiguació morfosintàctica, anàlisi sintàctica, desambiguació semàntica, detecció i classificació d'entitats, detecció i normalització de dates i quantitats numèriques, etc.

FreeLing es una llibreria que ofereix serveix d'anàlisi lingüística de textos. Els serveis oferts inclouen tokenització, separació de frases, anàlisi morfològica, desambiguació morfosintàctica, anàlisi sintàctica, desambiguació semàntica, detecció i classificació d'entitats, detecció i normalització de dates i quantitats numèriques, etc.

La versio actual dona servei (a diferents nivells de cobertura) per 9 llengues (català, castellà, anglès, gallec, italià, francès, gaŀlès, portuguès i rus).

FreeLing està dissenyat per ser una llibreria usable des d'aplicacions que requereixin una anàlisi lingüística de textos (traductors automàtics, resumidors, extractors d'events, analitzadors de preguntes en llenguatge natural, valoradors d'opinions...).

L'arquitectura de la llibreria és altament modular i configurable, permetent a l'usuari adaptar-ne el comportament a les necessitats de la seva aplicació, afegir-hi nous mòduls, o noves llengües.

Screenshots

Llicència

FreeLing is licensed under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version. For more details see http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. Some modules or linguistic data are obtained from external projects, and they have their own license and copyright owner. Check the COPYING file and LICENSES folder in the distribution packages to find out which conditions apply to each module or linguistic data file. GPL forbids distributing proprietary software that links to FreeLing. If you are interested in doing so, we can provide a dual license that suits your needs. You can contact us to find out the conditions.